Napelemes rendszer telepítése a Sombereki Szociális Otthonnál

Sombereki Szociális Otthon és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra pályázatot nyújtsanak be, és pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A konzorcium vezetője Sombereki Szociális Otthon.

A támogatást igénylő célja a 7728 Somberek, Dózsa György utca 19. 127 hrsz. alatti helyi védelem alatt álló, Szociális Otthon energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az épület működési költségének csökkentése. A fejlesztés hosszú távú célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, a hozzájárulás a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettség teljesüléséhez, hozzájárulás a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A fejlesztés közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energia felhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység részeként 7728 Somberek, Dózsa Gy. u. 19. 127 hrsz. alatt maximum háztartási méret kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása (2 db 25 KW-os napelem és tartóelemeinek beszerzése) valósul meg saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Az érintett épület örökségvédelmi szempontból érintett, helyi védelem alatt álló objektum. Rehabilitációs szakmérnök bevonásával az épület adottságait figyelembe véve, az örökségvédelmi értékek sérelme nélkül infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

A projekt megvalósítása során képzési anyag kerül kidolgozása, az energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak tájékoztatása, az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő bevonásával.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2020. április 30.